Datum: 18 februari 2024  

 

Onderwerp: (voorlopige) stop duikservice Reddingsbrigade Roermond  

 

 

 

Beste relatie, 

  

Sinds jaar en dag verzorgen de vrijwillige Lifeguards van de Reddingsbrigade Roermond een, in Nederland unieke, service aan de watersporters en passanten van de Midden-Limburgse Maasplassen. Dit betreft onze duikservice die bestaat uit het opduiken van te water geraakte voorwerpen, het uitvoeren van onderwaterinspecties en kleine technische werkzaamheden onder water.  

 

Volgens de wetgeving in Nederland worden deze duikwerkzaamheden beschouwd als ‘werken onder overdruk’. De wetgeving hieromtrent is de laatste jaren flink aangescherpt. In 2015 heeft de Reddingsbrigade een forse investering gedaan in materiaal en opleidingen om te blijven voldoen aan deze wetgeving.   

Helaas is het punt gekomen waarbij wij als vrijwillige Reddingsbrigade Roermond niet meer kunnen voldoen aan de opnieuw aangescherpte wetgeving. Dit betekent dat onze duikservice met directe ingang niet meer kan worden aangeboden aan de watersporters en passanten.  

Er is vooralsnog besloten de duikservice van Reddingsbrigade Roermond ‘on hold’ te zetten.  

 

De Stichting Werken Onder Overdruk (SWOD)* is in 2023 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart om een advies uit te brengen over een aanpassing van de wet- en regelgeving voor sportduikers die vrijwilligerswerk doen.  

Echter wordt een daadwerkelijke aanpassing van de wetgeving in 2024 niet verwacht. Wij volgen de ontwikkeling nauwgezet om te beoordelen of onze duikservice in de nabije toekomst kan worden hervat.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via email info@reddingsbrigaderoermond.nl of telefonisch via 0475-337075.  

  

Het bestuur en vrijwilligers van de Reddingsbrigade Roermond wensen u een prettig en veilig watersportseizoen 2024.  

  

 

 * De private Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde voor de drie sub sectoren Defensie, Brandweer/Politie en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandighedenwetgeving. SWOD is het portaal tussen de sector en overheid voor Arbo gerelateerde aangelegenheden, zoals het vakbekwaamheidsstelsel en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De doelstelling van SWOD is het verbeteren van de veiligheid van het werkveld arbeid onder overdruk. Om dit doel te bereiken adviseert SWOD gevraagd en ongevraagd zodat SZW arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving continu kan bijstellen op basis van de laatste stand der techniek en wetenschap.